Hur förklarar man bäst vad en landskapsarkitekt jobbar med? Här är ett försök!

"Många landskapsarkitekter arbetar med utredning och planering och miljökonsekvensanalyser inför förestående förändringar i landskapet. Det kan gälla till exempel planerad bebyggelse, vägdragningar eller rekreationsområden.

Utformningen av bostads- och industriområdens gator och gårdar och av stadens offentliga platser, gator, torg och parker är andra viktiga arbetsområden för många landskapsarkitekter.

Liksom övriga arkitekter är landskapsarkitektens roll att sammanväga olika, ofta motstridiga, intressen till en fungerande helhetslösning. Landskapsarkitekterna har en särskild kompetens när det gäller att ta hänsyn till ekologiska och naturresursbevarande aspekter, men dessa sammanvägs i landskapsarkitektens arbete med ekonomiska, tekniska, funktionella och estetiska aspekter.

Många gånger rymmer landskapsarkitektens arbete administrativa och arbetsledande arbetsuppgifter. Det gäller till exempel de landskapsarkitekter som arbetar som stadsträdgårdsmästare i kommuner. Landskapsarkitekter kan också arbeta med utredningar och forskning."

Källa: www.arkitekt.se

Läs mer här om Badrumsrenovering i Stockholm!