Badrumsrenovering och inredningsarkitekter

Det är säkert många som frågar sig vad en inredningsarkitekt sysslar med. För att ge en knivskarp beskrivning av detta citerar jag en text från arkitekt.se

"Inredningsarkitekter arbetar med rumsutformning och rumsfunktioner vid såväl nybyggnad som ombyggnad och tillbyggnad.

Någon knivskarp gräns mellan den projekterande arkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter finns inte. Ofta samarbetar båda i samma projekt. Precis som för arkitekten är inredningsarkitektens arbete inte bara en fråga om det estetiska. Utöver att vara ansvarig för färgsättning, val av möbler, golvbeklädnad och annan inredning måste inredningsarkitekten se till att rummen är funktionella för den verksamhet som skall bedrivas. Inredningen av exempelvis ett postkontor ställer helt andra krav än inredningen av ett sjukhus eller en skola. Precis som för arkitekten rymmer arbetet också en hel del administrativa uppgifter.

En del inredningsarkitekter arbetar med möbelformgivning, men det är få som kan försörja sig på bara det. De flesta kombinerar detta arbete med inredningsprojektering.

Inredningsarkitekter kan också arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare."

Detta betyder i praktiken att samarbetet vid en badrumsrenovering mycket väl kan vara god och resultera i en superlyckad badrumsrenovering!

Läs mer här!