Svar:

  • Täta skruvhål och kontrollera fogarna med gämna intervaller. När vi renoverar ert badrum ger vi givetvis detaljerad information om detta moment om så önskar.

  • Mycket viktigt är att montera golvbrunnen på rätt sätt. Har man anlitat en expert så blir det inga problem i framtiden.

  • Använd alltid våtrumstapet där vatten spolas eller stänks.

  • Kontrollera vägg- och golvbeläggning och golvbrunn i badrum.

  • Ha tätskikt under kakel och klinkers i våtrum. Även detta lägger ansvar på företaget som renoverar ert badrum.

  • Använd alltid typ- och branschgodkända produkter och följ alla monteringsanvisningar. Ska ni ta hand om en del av renoveringen själva är detta moment mycket viktigt!

  • Kontrollera slangar och kopplingar till ev. tvättmaskin med jämna mellanrum.

  • Undvik rörgenomföringar i golv och se till att ha så få rörskarvar som möjligt. Detta moment är det långt ifrån alla entreprenörer som lägger vikt vid men vi vill poängtera att ju fler riskmoment som bakas in i renoveringen desto större chans är det att det blir en läcka.

Läs mer här!