Bemanning - bättre priser för slutkund.

Det är svårt för företag som renoverar badrum att alltid ha full beläggning för sina anställda. Detta betyder konkret att man måste ta betalt för de timmar som personalen inte jobbar. Att alltid ha för hög bemanning är ett måste för att kunderna ska känna att företaget alltid kan ta emot beställningar men det är på bekostnad av priset. Att istället använda sig av extern bemanning kan i många fall vara en smart lösning för att täcka toppar och inte sitta på egen över bemanning.

Vi rekommenderar därför alla bolag att använda sig av extern bemanning för att inte behöva ta för mycket betalt kort och gott.

Låter detta intressant? Läs mer här!

 

Headhunting | Rekrytering | Bemanning